Har du Boostat upp ditt tänk?

positivt (3)
Foto & Text: Wordsofempa

Bilden visar dessa tio tal. Men vad ser du?

10 x 10 = 100                          75 + 15 = 90                              4 / 2 = 2

5 + 14 = 19                                64 / 8 = 8                                  6 – 3 = 3

7 + 70 = 77                               27 – 15 = 13                            9 x 9 = 81

10 + 15 = 25

________________________________________

Har du likadant svar som en lärare fick av sin klass?

En lärare gjorde ett experiment för 20 år sedan framför sin klass och skrev upp tio olika tal med respektive summa. Frågan löd sedan till klassen: Vad ser ni?

Efter en stund kom ett hav av uppräckta och viftande händer. Läraren vände sig till den ena eleven efter den andra för att få höra deras svar. Samma svar upprepades.

Såg du precis som eleverna att 27 – 15 blir inte summan 13. Den summan var fel uträknat. Summan ska bli 12. Men eleverna och du har delvis rätt. Det finns nämligen två svar på detta experiment.

Det andra svaret är att de nio övriga talen är rätt uträknade. Något som läraren ville belysa om. Hans syfte var att uppmärksamma eleverna på att vi människor oftast är benägna att hitta felen. Det rätta och positiva runt omkring får inte samma fokus eller så tar vi det mer självklart.

Idag pratas det om att vi ska boosta oss i olika sammanhang. Varför inte boosta oss till ett positivt tänkande när vi är igång? Wiktionary översätter boosta till att öka, förbättra, förstärka och höja.

Att vårt välbefinnande och hälsa påverkas av en optimistisk livssyn klargjordes i en studie i USA med 800 patienter. Under 30 års tid visade rapporter att optimisterna hanterade stress bättre, depressioner utvecklades inte lika lätt. Resultatet blev bättre hälsa och längre levnad hos denna patientgrupp.

Optimisterna i den här forskningen hade redan då ett uppboostat tankesätt. Precis som countrysångaren Wille Nelson blir citerad i en citatbok: ”När du väl byter dina negativa tankar mot positiva kommer du att börja få positiva resultat.”

Wille Nelson tillsammans med forskningen visar att vårt tänkesätt påverkar oss. Hur boostat det är eller inte!

Annonser