Sabrina Petrini – I will, I can, I am

http://<a href=”https://dailypost.wordpress.com/prompts/music/”>Music</a>

sabrina petrini picture

Photo: Jose D. Rodriguez, Text: Wordsofempa,

Sabrina Petrini followed her dream. As a child, Sabrina Petrini dreamed of  becoming a big star like Michael Jackson and Britney Spears. Like thousands …

Källa: Sabrina Petrini, ”I will, I can, I am”

Annonser

Sabrina Petrini – Jag vill, Jag kan, Jag är

Foto: Jose D. Rodriguez, Text: Wordsofempa,

sabrina petrini picture

 

Sabrina Petrini följer sin dröm – I will, I can, I am.

Sabrina Petrini drömde som barn att bli lika stor som Michael Jackson och Britney Spears. Som tusentals andra tjejer förvandlades hon till en mini Britney, som sjöng hitlåtar oavbrutet och dansade. En dröm som senare blev till verklighet. Helsingborg till musikens värld.

Idag bor och arbetar Sabrina i Los Angeles och är aktuell med sitt nya album med titeln” I will, I can, I am.”

Det får mig att le, precis som jag kommer ihåg henne. En ung liten dam som korrigerade vuxna och gav svar på tal genom att hon svarade dem ” Jag heter faktiskt Sabrina Petrini.”

Titeln ”I will, I can, I am” avspeglar hennes fokus och inre drivkraft. Ett självförtroende med bestämdhet mot slutmålet.

Sabrinas viktiga egenskap  

Under vägen till framgången har Sabrina visat en framträdande egenskap som hon själv uppskattar. ”Att jag är säker på vem jag är och har aldrig riktigt brytt mig om vad andra tycker om mig. Lära sig vara stolt över vad man gör även om ingen håller med.”

Musiken faller naturligt för henne och det är inget mekaniskt arbete. ”Jag vill framföra ett personligt budskap i min musik med mycket känslor som blandas in .” Sabrina uppskattar sitt arbete, ”jag blir aldrig färdigutbildad, hela tiden lär jag mig något nytt och utvecklas. Nackdelen kan vara att som låtskrivare vet jag aldrig hur folk kommer att reagera.”

Musik en hjälp för henne och andra

”Genom min musik kan jag kommunicera med många olika människor, från andra kulturer och med mina texter kan jag hjälpa ungdomar.” Sabrina ger uppmuntrande ord till barn och ungdomar, ”hitta något ni själva älskar och bli bäst på det.” Sabrina fortsätter: ”Folk som skrattar åt dig är folk som är osäkra på sig själva.” Det har hon själv  fått erfara när hon var ung.

Sabrina själv blir uppmuntrad till att fortsätta skapa musik när hon får responsen av sina lyssnare genom att kunna hjälpa dem att må bättre via hennes texter. Något igenkännande för henne själv. ”Det som hjälpte mig när det var tufft i livet och gav mig glädje var musiken. Jag skrev av mig mina känslor när jag var barn. Vilket jag fortsätter med även idag och när jag skapar till min musik.”

Google hjälpte Sabrina till Los Angeles

Vägen till Los Angeles var en slump säger Sabrina: ”Jag bodde och gick i skola i London, sista månaden kände jag att jag ville byta miljö och överlät det till Google för att avgöra vad som skulle hända. ”Tänkte att den första skolan som kom upp skulle jag ta ifall den erbjöd vad jag var ute efter.” Det var Musicians Institute i Hollywood som Sabrina hamnade på.

Vi får en glamorös uppfattning om artistlivet och livstilen i Los Angeles, men Sabrina svarar med att ”det är inte det verkliga livet. Här råder en konstant filminspelning med en falsk image. Något som har skapats och övriga världen tror på det. Allt ser bra ut på bilder. Staden LA gör ett bra jobb för att låta oss tro att detta är det riktiga livet.”

Sedan fortsätter Sabrina att tillföra vad som är viktigast för henne: ”Min lycka är att vakna upp och känna att alla pusselbitar sitter ihop, musik, privatliv, familj och hälsa.

Positiva misstag längs vägen

”Det är lätt att tappa bort sig som person i LA. Ska man klara sig här tror jag man måste vara stark när man flyttar hit. Jag har klart snubblat någon gång för det är mänskligt. Men man lär sig av sina misstag. Jag är inte rädd för att vara mig själv. Hade jag gjort saker annorlunda under mitt liv hade jag aldrig varit den jag är idag.”

Hennes drivkraft och hennes starka personlighet motiverade henne att lämna sin mini Britney i Sverige och människorna där som delvis inte trodde på henne. Hon korsade Atlanten med drömmen och följde i Britney Spears och Michael Jacksons fotspår, sjungandes ”I will, I can, I am”.

 

Musik: Pop

Sabrina Petrini – I will, I can, I am

Photo: Jose D. Rodriguez, Text: Wordsofempa,

sabrina petrini picture

Sabrina Petrini followed her dream.


As a child, Sabrina Petrini dreamed of  becoming a big star like Michael Jackson and Britney Spears. Like thousands of other girls she was transformed into a mini Britney, who danced and sang hit songs incessantly. Her dream became a reality. From Sweden to the world of music.

Today Sabrina lives and works in Los Angeles and is up to date with the new album titled  ”I will, I can, I am”.

It makes me smile, it’s just like I remember her. A young little lady who corrected the adults and gave comebacks when she answered them; ”My name is actually Sabrina Petrini”. The title ”I will, I can, I am” reflects her focus and shows what drives her. She is confidently resolute when it comes to her ultimate goal.

Important key feature

On her way to success, Sabrina has shown a remarkable key feature that she herself appreciates. ”I’m confident in who I am and have never really been bothered about what other people think about me.” Learn to be proud of what you do, even if no one agrees with it”.

The music comes easy to her and there is no mechanical work. “I express a personal message mixed with a lot of emotion in my music”. Sabrina appreciates her work; ”I will never be fully trained, I always learn something new and evolve. The downside may be that as a songwriter, I never know how people will react”.

Music to help herself and others

”Through my music, I can communicate with many different people from different cultures, and through my lyrics I can help young people”. Sabrina encourages the young ones and says, ”find something you love and be the best at it. People who laugh at you, are people who are unsure of themselves”. This she herself experienced when she was young.

Sabrina is encouraged to continue creating music because of the response from her listeners and the way she makes them feel through her music. Some recognition for herself. ”What helped me and gave me joy when my life was tough was the music. I wrote about my feelings when I was a child. Something I continue to do even today and use to create my music”.

Google helped Sabrina to Los Angeles

The road to Los Angeles was a chance, says Sabrina: ”I lived and went to school in London. The last month, I felt that I wanted to change the environment and left it to Google to determine what would happen. I decided to go for the first school that offered what I was looking for”. Sabrina ended up at the Musicians Institute in Hollywood.

Europeans have got a glamorous idea of the artist life and the lifestyle in Los Angeles, but Sabrina responds, “That life is not reality. This is a constant movie set and an false image has been created; something the rest of the world believes in. Everything looks good in photos. LA does a great job to make us believe that this is the real life”. Sabrina continues to say what is most important to her: ”For me, real happiness is to wake up and feel like all the puzzle pieces sticks together, music, personal life, family, and health”.

A route with errors in positive way

“It is easy to lose oneself as a person in LA. I think you have to be strong when moving here. I’ve clearly stumbled at some point, because it is human. You learn from your mistakes, but I’m not afraid to be myself. If I had done things differently in my life, I had never been who I am today.”

Her drive and strong personality motivated her to leave her mini Britney in Sweden and the people there, some of which did not believe in her. She crossed the Atlantic, with the dream to follow Britney Spears and Michael Jackson’s footsteps, singing ”I will, I can, I am”.

Music: Pop

 

 

Upplev Hornbæk med stil

 

IMG_20160427_225554
Hornbæks charm.

Hornbæk är en dansk sommarstad där exklusivitet blandas med charm och gemytlighet, som hittas belägen på toppen av Sjælland, 13 km norr om Helsingør.
Det är en gammal fiskehamn med en underbar badstrand, som kallas för ”Danmarks bästa”. Befolkningen är några tusen. Men om våren och sommaren förvandlas stan. Med ett magnetisk kraftfält, dras både danskar och tusentals turister hit. En del besökare är ifrån Sverige, Norge, England, Tyskland och USA. Tack vare turisterna är butikernas försäljning störst från april till september.

Hornbæk är mer än Ilse Jacobsen

En butik som öppnar sin famn för sina kunder är Lind Living som ligger centralt vid Hornbæks huvudgata.
– Välkommen till Hornbæk! Kom ihåg att besöka alla butiker, medan du är här. Alla har vi något speciellt att erbjuda på, säger Lulle Slowik Aare Hansen, ägare till Hornbæks livstilsbutik, som vill leverera mode med stil och hem med själ.
Lulle fortsätter och berättar om sitt Hornbæk. ”Det är en stad med massor att erbjuda, små och speciella affärer med huvudsakligen danska märken”.

Ett av det stora namnen är den danska designen Ilse Jacobsen, som har både klädaffär, en blombutik och ett Spa – kurbad här. Men att Ilse Jacobsen är i Hornbæk är ingen nackdel för övriga butiker. Som ägaren till Lind Living säger:   ”Vi har våra egna stilar och utbud”.

Lind Living har legat i Hornbæk i ca 4 år. Lulle övertog butiken i augusti 2015 och ville föra butiken vidare i samma anda som förra ägaren. Hon vänder sig till manliga och kvinnliga kunder. Kunderna som handlar i butiken är en variation på åldrarna.

 

Screenshot_2016-04-27-23-22-47-1 (3)
Lätt att hitta kläder i Hornbæk.

 

Sommarfynda bland märken

I Hornbæk följer affärerna med varandra i sin rea. Det börjas i mitten av juli för att få plats till kommande höst- och vinterkläder. Enstaka affärer sätter ner priset tidigare för att få sålt ut i sitt sortiment.

I butiken Lind Living kan vi fynda bland danska märken och utländska märken. Butiken vänder sig till herrar med kläder från Shine Original och Lindbergh. Damkläderna får mer utrymme i butiken och kommer från Sofie Schnoor, Plus Fine, Copenhagen Luxe, Desires och Stylebutler.

Även lite interiör hittar vi ifrån Snowdrops Copenhagen, doftpinnar ifrån Copenhagen Candle och även parfymen Zarko Molecule. Vill man ha smycken eller accessoarer finns även det att köpa. Här finns märken som Starsbyp, Plisse Copenhagen eller Amust.
Att handla och fynda i Lind Living är endast en av det få upplevelser av den mängd variation som Hornbæk erbjuder.

 

Lind Living tipsar oss att komma till Hornbæk:

  • Upplev Ilse Jacobsens Kurbad, Detox Saunagus, 16 maj.
  • Beachvolley Tour, 23-24 juli.
  • Den berömda hamnfesten, 29-31 juli.
  • Scandinavian Beach Polo World Cup, 4 – 6 augusti 2016.

Mer tips för spännande och trevliga arrangemang finns på citybook.dk.

Bild: Wordsofempa & Lind Living, Text: Wordsofempa

Oplev Hornbæk med stil

 

IMG_20160427_225554
Hornbæk er en by med charme.

Hornbæk er en dansk by beliggende på toppen af Sjælland, 13 km nord for Helsingør.
Her blandes ekslusivitet med charme og hygge. Hornbæk er en gammel fiskerihavn med en vidunderlig badestrand, kendt som ”Danmarks bedste.” Med en lækker strandpromenade dertil. Befolkningen er et par tusinde. Men til foråret og sommeren omdannes byen. Som et magnetisk kraftfelt, tiltrækkes både danskere og tusindvis af turister hertil. Blandt de besøgende findes folk fra Sverige, Norge, England, Tyskland og USA. Takket være turisterne er det højeste salg i butikkerne fra April til September.

Hornbæk er mere end Ilse Jacobsen

En butik der åbner sine arme for deres kunder er Lind Living som er centralt beliggende ved Hornbæks hovedgade.
– Velkommen til Hornbæk! Husk at besøge alle butikkerne, mens du er her. Vi alle har noget særligt at tilbyde, siger Lulle Slowik Aare Hansen, ejeren af Hornbæk livsstil butik, der vill levere mode med stil og hjem med sjæl.
Lulle taler om sit ejet Hornbæk.
– Det er en by med masser at byde på, små og særlige butikker med primært danske mærker.

En af de store navne er den danske designer Ilse Jacobsen, der her har både tøjforretning, en blomsterforretning og Spa bad. At Ilse Jacobsen er i Hornbæk er ingen ulempe for andre butikker. Som ejeren af Lind Living siger, ”Vi har hver sin stil og udvalg.”

Lind Living har været i Hornbæk i omkring 4 år. Lulle overtog butikken i August 2015 og ønskede at holde butikken i samme retning som den tidligere ejer. Hun vender sig til mandlige og kvindelige kunder og de gæster der kommer til butikken er af en række forskellige aldre.

 

Screenshot_2016-04-27-23-22-47-1 (3)
Nemt at finde tøj i Hornbæk.

Sommersalg blandt mærker

I Hornbæk følger forretninger med hinanden i deres udsalg. Det påbegyndes i midten af Juli, for at give plads for den kommende efterår / vintersæson. Enkelte forretninger sætter prisen ned tidligere for at få solgt ud i sit sortiment.

I Lind Living kan vi finde både danske mærker og udenlandske mærker. Butikken henvender sig til mænd med tøj fra Shine Original og Lindbergh. Dametøj får mere plads i butikken og kommer fra Sofie Schnoor, Plus Fine, Copenhagen Luxe, Desires og Stylebutler.

Selv lidt interiør kan vi finde, fra Snowdrops Copenhagen, duftpinde fra Copenhagen Candle og parfume Zarko Molekyle.
Hvis du vil have smykker eller tilbehør kan også det købes. Her finder du mærker som Starsbyp, Plisse Copenhagen eller Amust.
At shoppe i Lind Living er kun en af de få oplevelser Hornbæk tilbyder.

 

Lind Living råder os til at komme til Hornbæk:

  • Oplev Ilse Jacobsens Spa, Detox Saunagus, 16 Maj.
  •  Beachvolley Tour, 23 – 24 Juli.
  • Den berømte havnefest, 29 – 31 Juli.
  • Skandinavian Beach Polo World Cup, 4 – 6 August 2016.

Flere tips til spændende og attraktive arrangement kan findes på citybook.dk.

Bild: Wordsofempa & Lind Living, Text: Wordsofempa

Fullmånens inverkan på människor

 

20160422_001150 (3)
Förvandlas du till en ulv vid fullmåne?

Du har lagt märke till månen där på himlen med ett avstånd på flera hundratusen km. Den tilltalar, dess form och sken signalerar ”här är jag”. Det går inte att undgå, en dragningskraft har den. Ibland följer du den mer nyfiket än andra dagar. Andra tillfällen hinner vi inte att följa den alls, förrän, ja i efterhand när du sneglar upp och får en förklaring.

I månkalendern kan vi följa månens förvandling från dag till dag. När månen ändras till fullmåne i varje månad blir vår förvandling inte till varulvar, som man trodde förr och som en del filmer vill avspegla det. Men vi kanske blir påverkade av den ändå?

Månsjuka

Månsjuk kallades det inom folktron, då de trodde att människorna blev tillfällig sinnessjuka eller sinnesförvirrad på grund av fullmånen. Människorna i bondesamhället var övertygade om att de påverkades av fullmånen när de arbetade med skörden i fullmånens klara ljus. De drabbades då av så kallad månsjuka eller mångalenskap. Men den egentliga orsaken var sömnbrist.

Aristoteles och Plinius den äldre gav den vetenskapliga förklaringen att hjärnan, påverkades av månens tidvattenskrafter. På grund av att man vid den tiden ansåg att hjärnan till största delen bestod av vatten.

Har vi en annan uppfattning idag?

Svaren blir olika beroende på vem som får frågan. Några behöver inte ens svara, deras mimik eller kroppsspråk visar ganska tydligt hur fullmånen gör intryck på dem. Andra är inte medvetna, eller har reflekterat över det.

Ett antal forskare har kommit med förklaringar som att tidvattnet inte har med månen att göra. Månen påverkar heller inte din sömn som du tror. Det är en myt. Delvis kan månens sken, när det lyser in i våra sovrum, orsaka mindre sömnstörningar.

Vad tror du?

Förknippar du, som många menar, att dina återkommande sömnproblem har med fullmånens inverkan att göra?

Jobbar du med människor eller djur? Eller rentav kommit in som patient en kväll eller en natt på akuten när det är fullmåne. Då är kanske din erfarenhet att kvällen och nattens timmar vänds från lugnt till förvirring. Det är något som händer med oss. Vi kommer i obalans. Personalen får ännu mera att göra, belastningen blir tyngre och det uppstår oväntade situationer. Kan vi ha blivit påverkade då?

Det sägs att månen inte har någon inverkan på oss. Utan att vi sammankopplar händelser och olika situationer med fullmånen och tror därefter.

Är det då ett skämt eller en myt som sprids ute på våra arbetsplatser om människan och fullmånen. I väntan på nya forskningsrön kan vi vända oss till våra egna erfarenheter. Under alla omständigheter är det en bra öppningsfras vid nya möten med människor.

Foto & Text: Wordsofempa

Källa: Wikipedia
http://www.kalender – 365.se

Prinsessan Nicky i området.

20160102_175046 (2)
Prinsessan Nicky

Vaknade upp idag, inte så pigg. Bättre blev det inte när jag tittade ut genom mitt fönster. Min hund däremot ville ut på sin morgonpromenad och tog det mer seriöst. Jag däremot gick släpandes med mina fötter efter honom, undrande över om den här dagen skulle vända och bli till det bättre. Ett par solglimtar kunde åtminstone titta fram, så att energin kunde få fyllas på. Det var saker som behövdes att ordnas upp under dagen.

Vid lunch sitter jag vid datorn. Bredvid mig ligger papperet till veckans skrivövning. Den var förberedd redan för några veckor sedan. Huvudpersonen är Nicky och frågorna fyller ett helt A4 papper, endast svaren ska fyllas i. Tiden hade gjort att vi inte hunnit att ta steget till det.

Ett samtal kommer ifrån min granne. Det var väntat. Men jag var definitivt inte redo inför dess information.
Grannen säger till mig: – Ville bara berätta att Nicky sover nu. ” Sover? ”, svarade jag förvånat. ”Hon har somnat in”, förklarade min granne vidare till mig. Jag fattade inte riktigt. Försökte ruska om mig. Hängde upp mig på ordet sover. Här var jag mentalt förberedd på något annat. Fick ut mig bara några ord, sen kommer jag inte ihåg mer. Den grå himlen hängdes över mig, nästan mörk till färgen.

Tittar på papperet igen bredvid mig. Det var frågor som handlade om 16 års erfarenhet med Nicky. Efter dagens omvälvande samtal får frågorna ligga där och vila ett tag. Skulle smälta vad som hade sagts i telefonen och samtidigt hantera de oväntade känslorna som vällde fram. Ett oväder drog in inom mig.

Nicky var en tik. En Jack Russel som observerade mig med sina söta öppna ögon när vi möttes. Med hennes höga ålder gjorde att Nicky var en lugn och snäll hund. Som också var en kändis bland grannarna och i området.

I helgen hade vi träffats lite snabbt vid hissen. Vår hund reagerade som alltid med tjut av glädje och skulle genast ut ifrån hissen och hälsa både på Nicky och hennes matte. Kompisar hade dessa två blivit efter 3 års kännedom om varandra. Nicky hade varit en hjälpande hand i arbetet med vår hund som försökte övervinna sin rädsla emot andra hundar. Den andra hunden som hade varit ett stöd, var också en Jack Russel, med namnet Svante. Men även han somnade in för några månader sedan. Nu blev det tomt med kompisar. En efter en hade försvunnit.

Bandet mellan människa och djur är något obeskrivligt. Ett förhållande som är uppbyggd på flera års vänskap. Den mest hårda och tuffa killen kan vekna och sörja ett djur. Andra sörjer djur mer än över människor. Att förstå den sorgen eller tomheten var för mig tidigare svårbegripligt. Jag hade inte växt upp med djur. Mitt tankesätt var ” Det är ju bara en hund” eller ”en katt”. Idag är det annorlunda. Jag har ändrats efter två hundar i min närhet. Förståelsen och oron för Nicky och hennes ägare har varit där precis som en oro över min egen hund.

Jag blev verkligen omtumlad idag. Kanske det är fler i mitt hushåll som är det. Kanske jag kommer att se något hos min hund eller hos min man?
Jag tittar ut genom fönstret igen för att se någon förändring. Det gråa täcket har delvis börjat bli tunnare men solens strålar vill inte tränga igenom. Tråkigt, för det skulle verkligen behövas idag.

Foto & Text: Wordsofempa