Uppsikt över smärta

img_20160423_2006291.jpg
Uppsikt över smärta.

Smärta känns obehaglig. Smärta för en person kan vara annorlunda för en annan. Vi är unika och smärttrösklarna ser olika ut. Smärtan kan uppkomma helt plötsligt, är ny, ihärdig, långvarande eller återkommande. Som texten ”Smärta din varningslampa” omtalar om, finns det olika orsaker till att smärta eller smärtor uppkommer. Därför behövs endel smärtor utredas av yrkeskunniga personer.

Din kropp, din smärta och din känsla.

Den smärta som omtalas här nedan är den medvetna smärtan. Att lätta lindringen för en ökad välmående i vardagen.

Uppsikt över smärtan- istället för att låta smärtan styra.

Det som kan passar för en behöver inte passa för en annan. Lindring är individuellt.

⦁ Fysisk aktivitet som promenader eller att röra sig efter hur smärtan är, ger en antiinflammatoriskt effekt och endorfinökning.

⦁ Psykologisk behandling som ACT och KBT terapeuter som är utbildad inom smärtbehandling. Har visats sig ge en positiv god effekt med eller utan en samtidig läkemedelsbehandling.

⦁ Massage/Avslappningsövningar/ Yoga. Brukar lindra vid värk som beror på muskelspänningar. Vid en smärta så spänns musklerna ännu mer. Andningen kan påverkas vid smärta. Massage/Avslappningsövningar/ Yoga bryter då den onda cirkel som lätt kan uppstå.

⦁ Stretchning för att tänja musklerna försiktigt. Minskar stelheten och smärtan i muskler. Stretchning förbättrar också rörligheten om musklerna är stela. Ofta är det bra att först mjuka upp musklerna med värme för att öka blodcirkulationen och därefter tänja musklerna.

⦁ Akupunktur och Akupressur kan fungera till viss del mot smärta tex huvudvärk och nackvärk.

⦁ Kyla eller värme kan lindra vid tillfällig värk. Vid en akut skada som en stukning kan kyla minska smärtan. Vid smärta som beror på stela muskler kan det vara skönt med värme.

⦁ Försök göra sådant som är roligt och stimulerande. Det kan verka lindrande.

⦁ Tankens kraft. Genom tankens kraft kan smärtan påverkas till att minska, genom kroppens egna smärtlindringssytem.

Reagera på vad kroppen vill säga. Uppsök yrkeskunninga som utreder och vilka metoder det finns att lindra din smärta.

Tveka inte att kontakta 1177. Din vårdcentral och rehab. Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Ring 112 akuta nödsituationer.

Projekt Livsstil Balans 2018, Smärta, Text & Bild: wordsofempa

Källor: Läkemedelsboken, Internmedicin, 1177, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hjärnkoll på värk och smärta – skriven av Martin Ingvar & Gunilla Eldh.

Annonser

Smärta – din varningslampa

20170221_092231
Smärta – din varningslampa. Projekt Livsstil Balans 2018

Smärta är stort och omfattande. Här nedan följer en ytlig del av gruppen Smärta.

Smärta pga skadad vävnad

Denna form är en vanlig smärta. Som skador i hud, muskler och blodkärl. En smärta som du känner när du bränner dig, efter en operation eller inflammation någonstans i kroppen.

Nervsmärta

Nervsmärta är en direkt skada på nerven eller ett tryck på nerven som upplevs som smärta. Störningar i känseln och förändring i känseln. Som kan stråla ut i en arm eller ett ben. Kan komma i attacker. Det kan vara skador eller sjukdomar i nervsystemet som påverkar. Nervsmärtan finns ofta kvar längre och är svårare att behandla. Som diskbråck som påverkar nerven. Fantomsmärtor är en nervsmärta som uppkommer efter en amputation.

Psykogen smärta

Psykogen smärta orsakas av psykiska sjukdomar. Smärta med orsak av en svår psykiatrisk diagnos. Som djup depression eller en svår posttraumatisk stress.

Smärta utan orsak

Smärta utan orsak kan handla om en gammal skada som har läkts men som inte har fått rätt behandling. Eller förändringar i kroppen som kan uppstå vid en skada eller en sjukdom som orsakar en långvarig smärta. Det kan vara en långvarig smärta. Från rygg, muskler, leder. Smärta i nacken och axlar. Fibromyalgi finns i denna grupp.

En akut smärta

Den akuta smärtan har som uppgift att göra oss uppmärksamma på att något kan vara fel. En hotande vävnadsskada någonstans i kroppen och som leder till att vi bör göra något för att ta hand om orsaken.
En snabb och effektiv behandling av sådana smärttillstånd är viktigt. Flertalet studier visar dessutom att fel eller försenad behandling av akuta smärttillstånd medför en stor risk att smärtan blir långvarig.
Akut smärta uppstår när du till exempel får ryggskott, slår tån i en tröskel eller opereras. När skadan läker går oftast smärtan över. Plötslig smärta kan påverka kroppen på olika sätt. Om du plötsligt får mycket ont kan du börja kallsvettas, bli blek, andas snabbt och ytligt, få hjärtklappning och höjt blodtryck. Du kan också må illa och känna dig yr.

Långvarig smärta

Långvarig smärta uppstår som ett resultat av att akut smärta kvarstått under lång tid. Som vid överbelastning eller på grund av en sjukdom eller en fraktur. Det blir  förändringar i nervsystemet, smärt receptorerna ute i vävnaderna blir känsligare och smärtsignalerna förstärks. Vårt eget smärthämmande system blir uttröttat. Stress, oro och nedstämdhet är också faktorer som förstärker smärtupplevelsen.

Långvarig smärta är smärta som finns kvar efter den tid det brukar ta för en skada att läka, vanligen 3-6 månader. Du behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. Det kan också handla om smärta som kommer tillbaka gång på gång, till exempel migrän.

Fibromyalgi

Fibromyalgi kallades tidigare för ” kärringsjukan”. Inget fint omtalande men det grundades på att det var mestadels kvinnor som fick det. Det kan finnas flera orsaker till att en person får fibromyalgi. Det kan vara att ha ont i någon avgränsad del av kroppen i flera år innan det utvecklades till fibromyalgi. Det kan också vara så att stress, dålig sömn och enformiga rörelser kan bidra. Ett endisidigt arbete där ergonomin och rörligheten alltid är på samma sätt och belastar muskler som leder till långvarig värk.
Olika personer har olika stor risk för att få fibromyalgi och sjukdomen kan vara ärftlig. Fibromyalgi kännetecknas av att ha ont i kroppen under en lång period och har sänkta smärttrösklar.

Huvudvärk

Att ha ont i huvudet är väldigt vanligt och kan till exempel bero på många anledningar. Som dålig mat- och vattenintag, stress, spända muskler, förkylning, oro eller synfel m.m. Oftast går huvudvärken över av sig själv, men ibland kan den sitta i länge eller komma oftare. Att ha ont i huvudet kan i vissa fall bero också på en allvarlig sjukdom.
Den vanligaste typen av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Migrän är också vanligt. Över två miljoner svenskar får spänningshuvudvärk någon gång varje vecka, och så mycket som halva befolkningen någon gång i månaden.

Muskelvärk

Muskelvärk beror oftast på att musklerna blivit överansträngda eller överbelastade. Det kan också bero på ovana rörelser och träning som du inte är van vid. En annan anledning till muskelvärk kan vara stress eller sjukdomar.
Smärta kan beskrivas med ord som molande, dov, intensiv, krampaktig, skärande, huggande, stickande, svidande, brännande, ilande, bultande, pulserande eller utstrålande i arm eller ben.

Hur intensiv en smärta är kan personen använda sig av en smärtlinjal – VAS – Visual analog scale ( 0-10) där 0 betyder ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta.

Kroppens 3 signalsystem – att reglera smärta

Kroppens 3 signalsystem är dopamin systemet, seretoninsystemet, kroppens egna opiatsystem med endorfiner.
Det är lätt att bli stillasittande och passiv vid smärta, men motion leder till att kroppens eget smärtstillande system stimuleras. Endorfiner är kroppens egna smärtstillande substanser. Endorfinerna i din kropp ökas genom pulshöjande aktivitet som vid ansträngning i 20 min så att du blir varm och svettig. Då frigörs b la endorfiner i blodet samtidigt som blodcirkulationen ökar.

Massage ökar blodcirkulationen i musklerna och utsöndringen av endorfiner. Dessutom ökar mängden oxytocin, ett ”må bra” hormon som bidrar till en känsla av lugn och ro.

En person med långvarig smärta påverkas

En långvarig smärta kan påverka måendet. Även sin reaktion på smärtan. Smärtan kan påverka den fysiska och psykiska prestationsförmågan, sömnen och sexlivet. Kan i sin tur väcka känslor av nedstämdhet och hopplöshet. Smärtan kan skapa oro för att något är allvarligt fel. Sover dåligt, upplever mycket stress eller har problem hemma eller på jobbet.
Vid en psykisk obalans kan det i sin tur bidra till att smärtan håller i sig och blir långvarig. Det är lätt att hamna i en ond cirkel. Vad är positivt, negativt eller stressigt i vardagen? Vilken form av egen förändring behövs göras för att lindra sin smärta.

Tankens kraft

Genom tankens kraft påverkas smärtan till att minska, genom sitt eget smärtlindringssytem. Ett experiment utfördes. Där friska försökspersoner sänkte sin smärtupplevelse med 23 % och försökspersoner med långvarig smärta lyckades efter träning sänka sin smärtupplevelse med 64 %.

 

Källor: Läkemedelsboken, Internmedicin, 1177, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hjärnkoll på värk och smärta – skriven av Martin Ingvar & Gunilla Eldh.

 

Projekt Livsstil Balans 2018

cropped-20131220_155335_1.jpg
Projekt Livsstil Balans 2018 av wordsofempa

Hur ser din vardag ut? Är du i Balans med dig själv? Vill du vara i Balans? Eller så är du bara nöjd. Vi vet svaret själva när vi stannar upp och reflekterar över vårt mående. Men änså så är det svårt att göra en förändring, det där lilla extra som kan förebygga. Här kommer Projekt Livsstil Balans 2018. Stanna upp och fundera lite på vad din akilleshäl är som gör att Balansen har blivit till obalans i vardagen. Lycka till!

Datum:_________________

Har du ont/smärta någonstans i kroppen? Ja/Nej
Känner du muskelspänningar? Ja/ Nej
Hur är din smärta? På en skala: Inget 0- 10 mycket

Stressar du med tankar /huvudet? Ja/Nej
Stressar du fysiskt med kroppen? Ja/Nej

Andas du rätt? Ja/Nej

Känner du inre krav på dig själv? Ja/Nej
Känner du yttre krav på dig från andra? Ja/Nej

Hur mycket tid i veckan utövar du aktiv motion/träning på fritiden?
Hur mycket tid promenerar du i veckan på fritiden?

Hur många timmar i veckan på din fritid utgörs av tv, dator,telefon, platta?
Hur många timmar i veckan använder du tv, dator, telefon, platta på jobbet?

Hur många timmar varje dag sitter du på din fritid?
Hur många timmar varje dag sitter du på jobbet?

Hur mycket kaffe dricker du per dag sammanlagt?
Äter du regelbundet varje dag?
(Frukost, mellanmåll, lunch, mellanmål, middag.) Ja/Nej

Äter/dricker du sammanlagt mer än 60 g socker, ca 20 sockerbitar per dag? Ja/Nej

När du är trött gör du följande:

  • Äter, Dricker alkohol?
  • Tittar på tv, mobil, platta, telefon?
  • Lägger dig och vilar?
  • Motionerar?
  • Övrigt?

Bild & Text av wordsofempa

Har du Boostat upp ditt tänk?

positivt (3)
Foto & Text: Wordsofempa

Bilden visar dessa tio tal. Men vad ser du?

10 x 10 = 100                          75 + 15 = 90                              4 / 2 = 2

5 + 14 = 19                                64 / 8 = 8                                  6 – 3 = 3

7 + 70 = 77                               27 – 15 = 13                            9 x 9 = 81

10 + 15 = 25

________________________________________

Har du likadant svar som en lärare fick av sin klass?

En lärare gjorde ett experiment för 20 år sedan framför sin klass och skrev upp tio olika tal med respektive summa. Frågan löd sedan till klassen: Vad ser ni?

Efter en stund kom ett hav av uppräckta och viftande händer. Läraren vände sig till den ena eleven efter den andra för att få höra deras svar. Samma svar upprepades.

Såg du precis som eleverna att 27 – 15 blir inte summan 13. Den summan var fel uträknat. Summan ska bli 12. Men eleverna och du har delvis rätt. Det finns nämligen två svar på detta experiment.

Det andra svaret är att de nio övriga talen är rätt uträknade. Något som läraren ville belysa om. Hans syfte var att uppmärksamma eleverna på att vi människor oftast är benägna att hitta felen. Det rätta och positiva runt omkring får inte samma fokus eller så tar vi det mer självklart.

Idag pratas det om att vi ska boosta oss i olika sammanhang. Varför inte boosta oss till ett positivt tänkande när vi är igång? Wiktionary översätter boosta till att öka, förbättra, förstärka och höja.

Att vårt välbefinnande och hälsa påverkas av en optimistisk livssyn klargjordes i en studie i USA med 800 patienter. Under 30 års tid visade rapporter att optimisterna hanterade stress bättre, depressioner utvecklades inte lika lätt. Resultatet blev bättre hälsa och längre levnad hos denna patientgrupp.

Optimisterna i den här forskningen hade redan då ett uppboostat tankesätt. Precis som countrysångaren Wille Nelson blir citerad i en citatbok: ”När du väl byter dina negativa tankar mot positiva kommer du att börja få positiva resultat.”

Wille Nelson tillsammans med forskningen visar att vårt tänkesätt påverkar oss. Hur boostat det är eller inte!

Dalvang Bed & Breakfast

Er en af mine danske skatte. Motorvejen syd på gennem Danmark til Lolland er meget tungt trafikeret, oftest af biler med den endelige destination i Tyskland. Denne vej anses måske lidt kedelig og kan godt skabe tunnel syn for bilister. Undervejs kan man let misse mange skatte.  En af skattene jeg har fundet er Dalvang Bed & Breakfast, som er beliggende 160 km fra København ude på vestkysten af Lolland, i nærheden af øens største by Nakskov.

20141005_123312

Kirsten og Jørgen er det par som driver virksomheden Dalvang Bed & Breakfast. En renoveret ejendom på landet omgivet af marker og sukkerroe afgrøder. Danmark er en stor producent af sukker.

Dalvang blev år 2004 et stort Bed and Breakfast. Det består af flere værelser med 32 senge til leje. Med to dejlige festsale, hvor gæster selv kan arrangere tilberedning af mad eller for de lidt mere bekvemme købe en færdig festpakke. Dette sted har alt til en vellykket fest, med en mulighed for overnatning til gæsterne.

Langs vejen er der et par huse og i horisonten skimtes flere vindmøller og byen Nakskov. Der er for det meste stille under hverdage når ingen store begivenheder bliver afholdt, men oftest i weekenden er der ændret lydniveau.

20140709_173717 (2)

Dalvang har en stor grøn have, der indbyder til en lang række aktiviteter. Det kan være bryllupper, grillfest eller en mere stille tilværelse, der kan nydes på pladser som er udstationeret rundt i haven. Til glæde for børn er der gynger og haven er stor nok til at kunne lege gemmeleg.

20140709_173806 (3)

Gennem årene har jeg sovet i alle værelser, på stue etagen og øverste etage, det har været i en bryllups suite eller dobbeltværelser med forskellige farvetemaer. Værelserne er designet med en personlig og familiær karakter af værtinden Kirsten.

20140708_173942 (2)

Der er også mulighed for at kunne købe en mægtig morgenmad med et stort udvalg for enhver smag. Om aftenen, kan en hjemmelavet middag efter ønske serveres.

At opholde sig på Dalvang er et godt udgangspunkt for at gøre forskellige ekspeditioner rundt på Lolland. Som til eksempel et besøg i Knuthenborg Safari Park, shopping i Nakskov eller ved en varm sommer dag et besøg til den smukke strand. Hvis du ønsker er også Rødbyhavn beliggende 30 km væk herfra, der er et besøg i badelandet Lalandia eller  en tur til Tyskland en mulighed.

Dette er en af mine regelmæssige skatte jeg kan besøge hele året.

Tekst & fotos: Wordsofempa

Dalvang Bed & Breakfast

Är ett av mina danska guldkorn. Motorvägen söderut genom Danmark till Lolland är tungt trafikerad. Framförallt många gånger av en kolonn bilar som har slutdestination i Tyskland. Vägen anses vara tråkig och skapar ett tunnelseende för bilisterna. Det finns många guldkorn som blir missade längs vägen. Ett av mina guldkorn är Dalvang Bed & Breakfast, som ligger 160 km ifrån Köpenhamn ut på Lollands västkust. I närheten av öns största stad Nakskov.

20141005_123312

Kirsten och Jörgen heter paret som driver verksamheten Dalvang Bed & Breakfast. Det är en renoverad lantbruks egendom på landet omgärdat av åkrar och sockerbetsodlingar. Danmark är som bekant en stor producent av socker.

Dalvang blev år 2004 ett stort Bed and Breakfast. Det består av ett flertal rum med 32 sängplatser för uthyrning. Två fina festlokaler finns, där fester kan anordnas antingen genom att man själv står för tillagning av maten eller så kan den bekväme köpa färdiga festpacket. Den här platsen har allt till en lyckad fest då även lösningen för övernattning finns för gästerna.

Längs landsvägen ligger det några enstaka hus och i horisonten skymtar flera  vindkraftverk och den idylliska staden Nakskov. Det råder oftas tystnad under vardagen när inga större arrangemang hålls, men till helgerna förändras ljudnivån.

20140709_173717 (2)

Dalvang har en stor grönskade trädgård som bjuder till flera olika aktiviteter. Det kan vara bröllop, grillfester eller en lugnare tillvaro som avnjuts vid sittplaster som är utplacerade runt om i trädgården. Till barnens glädje finns det gungor och trädgården är som skapt för att leka kurragömma i.

 
20140709_173806 (3)

Under åren har jag sovit i alla rum både på markplan och övervåningen. Det har varit bröllopssviten eller rum med olika färgteman. Rum utvecklade för alla med en personlig och familjär prägel av värdinnan Kirsten.

20140708_173942 (2)

Här går det att köpas till en mäktig frukost på morgonen med stor variation för alla smaker. Även till kvällen kan middag anordnas efter önskan då den tillagas varm och hemmagjord.

Att bo på Dalvang är en bra utgångspunkt för kommande upptäcksfärder som finns att göra runt omkring på Lolland. Ett besök på Knuthenborg Safaripark, shopping i Nakskov eller ett besök på den fina stranden. Vill man till Rödbyhamn ligger det 30 km härifrån. Där kan ett besök göras i badparadiset Lalandia eller så kan man ta en tur till Tyskland.

Detta är ett av mina återkommande guldkorn året runt.

Text & Bilder: Wordsofempa

Hornbæk, the town of styles

IMG_20160427_225554
It is exciting to visit Hornbæk

Hornbæk is a danish summer town situated on the top of the island of Sjælland. You’ll find it 8 miles north of Helsingør, also called Elsinore in English. Hornbæk is an old fishing port with a wonderful beach, known as ”Denmark’s best”. The population is a few thousands, but during spring and summer the town transforms into a hub. Like a magnetic force field, it draws both Danes and thousands of tourists. Some visitors are from Sweden, Norway, England, Germany and the United States. Thanks to the tourists who visit, the peak of the store sales is from April to September.

Hornbæk offers more than Ilse Jacobsen

Among those who open their arms for the customers is a store named Lind Living, which is centrally located at Hornbæk’s main street.

– Welcome to Hornbæk! Remember to visit all the stores while you are here. We all have something special to offer, says Lulle Slowik Aare Hansen, owner of Hornbæk Lifestyle store. It delivers fashion with style and home with soul.

In this town the exclusive lifestyle is blended with charm and conviviality. Lulle talks warmly about it: ”Hornbæk is a city that has a lot to offer you. Small and special shops with mainly Danish brands”.

Hornbæk is offering an amount of different styles. One of the biggest names, is the Danish designer Ilse Jacobsen who herself is from the town. She has a clothing store, a flower shop and a Spa. It is no disadvantage for the other stores that Ilse Jacobsen is in the town. As the owner of Lind Living saying: ”We have our own styles and selection”.

Lind Living has been in Hornbæk about 4 years now. Lulle took over the store in August 2015 and wanted to keep the store in the same spirit as the previous owner. Is a store that turns to both male and female customers. The customers are of a variety of ages.

Sale among brands

Screenshot_2016-04-27-23-22-47-1 (3)
Amazing selections in Hornbæk

The businesses follow each other in their sale in Hornbæk. The sale begins in the middle of July for the upcoming autumn and winter clothes. Some stores put down the price early to get their assortment sold out.

In Lind Living we find danish and foreign brands. Alike to men, the clothes come from Shine Original and Lindbergh. The clothes for women get more space in the store. Here you can get outfits from Sofie Schnoor, Plus Fine, Copenhagen Luxe, Desires and Stylebutler.

You can even get some interior in Lind Living, like items from Snowdrops Copenhagen, aroma sticks from Copenhagen Candle and the perfume named Zarko Molecule. It is also possible to buy some jewelry or accessories from brands as Starsbyp, Plisse Copenhagen or Amust.

 

Lind Living advises us to get to Hornbæk:

  • Experience the Ilse Jacobsens Spa
  • Beach Volleyball Tour, 23-24 July.
  • The famous festival, 29-31 July.
  • Scandinavian Beach Polo World Cup, 4 – 6 August 2016.

More tips for exciting and attractive arrangements can be found at citybook.dk.

Photos: Wordsofempa & Lind Living, Text: Wordsofempa